3
TOKI ADMINISTRAZIOA

LEGORRETAKO UDALA

Alkate hautaketa

2023/05/28eko udal hauteskundeen garapenerako, Hauteskundeen Araubide Orokorra erregulatzen duen ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoak, bere 196. artikuluak, eta Toki Erakundeen Antolaketa, jardunbide eta Araubide juridikoaren Erregalamenduko 40. artikuluak aurreikusten dutenaren arabera, korporazioaren Osoko Bilkurak, 2023ko ekainaren 17an eginiko Udalbatza eratzeko bilkuran, Euskal Herria Bildu talde politikoko Iñaki Agirre Jauregi hautatu zuen Legorretako Udaleko alkate-lehendakari kargurako.               
               

Jakin dezazuen eta dagokion ondorioetarako argitaratzen da.   

Legorreta, 2023ko ekainaren 20a.—Idazkaria.           (4733)