3
TOKI ADMINISTRAZIOA

LEGORRETAKO UDALA

1. eta 2. Alkate-ordeen izendapena

Apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Udal erregimenaren oinarriei buruzkoa, 21.2 artikuluan, eta azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuak, Udal Entitateen Antolaketa, Funtzionamendu eta Lege Erregimena onartzen duena, bere 41.3 eta 46.1 artikuluetan xedatutakoaren arabera, Udaleko zinegotziak diren Beñat Jauregi Nazabal eta Maddi Jauregi Gaztañaga izendatzea erabaki da 1. eta 2. Alkate-orde hurrenez urren.

Legorreta, 2023ko uztailaren 7a.—Iñaki Agirre Jauregi, alkatea.              (5190)