3
TOKI ADMINISTRAZIOA

LEGORRETAKO UDALA

Akatsak zuzentzea

2023ko uztailaren 20ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (141. zk.) argitaratu zen Udalbatzaren Osoko Bilkuraren eskumenekoak diren kide anitzeko organoetako ordezkarien izendapena.      

Iragarki horretan ez zen argitaratu «Udalbiltza» izena duen kide anitzeko organoaren ordezkarien izendapena, eta, beraz, iragarki honen bidez argitaratzen da.          

Honako zinegotzi hauek izendatzea, Udalbatza ordezka dezaten anitzeko organo honetan:

Erakunde: Udalbiltza.

Ordezkaria: Iñaki Agirre Jauregi.

Ordezkari ordezkoa: Maddi Jauregi Gaztañaga.

Legorreta, 2023ko irailaren 4a.—Iñaki Agirre Jauregi, alkatea. (6572)