Menu

Ugaro kirol eskola

nor gara / quiénes somos


Ugaro Guraso Elkartea 1980ko  irailaren 9an sortzen da, inskripzioaren zenbakia eta data 1980/09/09 AS.R.P. G-1202 direlarik.  Helbidea : UGARO HERRI ESKOLA, ESKOLALDEA 4, 20250 LEGORRETA  Bere  helburuetan hauek daude beste batzuen artean: - GURASOEN ESKUBIDEAK DEFENDATZEA BEREN SEME ALABEN HEZKUNT...ZARI DAGOKIONEAN. - IRAKASKUNTZA ZENTRUETAKO HEZIKETA LANETAN PARTE HARTZEA ETA ERA BEREZIAN IHARDUERA OSAGARRI  NAIZ ESKOLAZ KANPOKOETAN. Elkartea urtean zehar umeei zuzendutako ekintzak antolatzen saiatzen da, batzuk herriaren aurrean eta beste asko isilean, baina denak guztion probetxurako izateko helburuekin.  Ekintza hauek aurrera eramateko eta finantzatzeko, besteak beste bazkide edo familia bakoitzak 2013an 96 euro ordaindu ditu. Bazkide izateko baldintza bakarra, Ugaro Herri Eskolan seme alabak  matrikulatuta edukitzea da. 2013an 104 bazkide edo familia daude.  Proiektuak eta ekintzak aurrera eramateko eta aldi beren gurasoen kezkak eta nahiak bideratzeko lau urtean behin hauteskundeak izaten dira eta hortik ateratzen da zuzendaritza berria.  2013ko zuzendaritza hauxe da: Lehendakaria: Nibardo Lage Lehendakari ordea: Beñat Jauregi Idazkaria: Mirari Amundarain Idazkari ordea: Uxue Etxeberria Diruzaina: Leticia Ezeizabarrena Diruzain ordea: Alazne Bereziartua Bokalak : Fernando Oliveira, Amaia Garmendia, Azucena Garcia, Aitor Alustiza, Ines Fdez. de Muniain, Mila Blanco, Marijo Leunda, Maider Latienda eta Agurtzane Berdege.

La asociación de padres Ugaro nació el 9 de septiembre de 1980, con el siguiente número y fecha de inscripción: 1980/09/09 AS.R.P. G-1202. Los objetivos de la asociación son, entre otros, los siguientes: - DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS PADRES EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS. - PARTICIPAR EN LOS TRABAJOS EDUCATIVOS DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA Y ESPECIALMENTE, EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. La asociación organiza diversas actividades dirigidas a los alumnos, algunas de forma pública y otras de forma discreta, pero siempre por el bien común de todos.
Para llevar a cabo y financiar estas actividades, entre otros, cada familia aporta 96 euros (2013) cada año. La única condición para ser socio es tener matriculados a los hijos e hijas en Ugaro Herri Ikastetxea. En el año 2013 los socios o las familias asociadas ascienden a 104.
Para llevar a cabo las actividades y los proyectos mencionados anteriormente, cada cuatro años se celebran elecciones, para elegir una nueva directiva.
La directiva del año 2013 es la siguiente: Presidente: Nibardo Lage Vicepresidente: Beñat Jauregi Secretaria: Mirari Amundarain Vicesecretaria: Uxue Etxeberria Tesorera: Leticia Ezeizabarrena Tesorera suplente: Alazne Bereziartua Vocales: Fernando Oliveira, Amaia Garmendia, Azucena Garcia, Aitor Alustiza, Ines Fdez. de Muniain, Mila Blanco, Marijo Leunda, Maider Latienda eta Agurtzane Berdege.

More

Ugaroko Hitzaldiak

Jarraitu irakurtzen
  4372 Ikustaldiak
4372 Ikustaldiak

OLENTZERO 2013

OLENTZERO 2013
Jarraitu irakurtzen
  4602 Ikustaldiak
4602 Ikustaldiak

Sartu